MenuMenuKoszykKoszyk|szt.   |
plen

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zakotani.eu (zwany dalej „Zakotani”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem Zakotani jest firma : ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska. z siedzibą w Warszawie (04-684) ul. Palmowa 15D / 16, NIP 796-212-89-94, adres e-mail: info@zakotani.eu . Miejscem wykonywania działalności powiązanej z „Zakotani” jest: ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzhowska ul. Palmowa 15D/16 04-684 Warszawa

3. Ceny podane w Zakotani są cenami ostatecznymi. Klient nie ponosi kosztów dostawy.

4. Produkty oferowane w Zakotani są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia w Zakotani można składać w następujący sposób:

a) poprzez moduł zamówień dostępny na stronie internetowej Zakotani,

b) e-mailem na adres info@zakotani.eu dostępnym na stronie internetowej Zakotani.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację oraz potwierdzenie na piśmie przez Klienta poprawności zamówienia oraz jego całkowitej ceny. Zakotani potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem na adres podany przez Klienta.

3. Dla stron zawierających transakcje kupna-sprzedaży ostateczne i wiążące są informacje i dane podane na stronie internetowej Zakotani przy kupowanym produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia, w szczególności: ostateczna cena, charakterystyka produktu, jego cechy użytkowe, części wchodzące w skład produktu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej Zakotani nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązującego Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przedstawia ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający Zamówienie w e-mailu przysłanym Klientowi przez Zakotani.

5. Do każdego zamówienia zrealizowanego przez Zakotani wystawiana jest faktura (nie jesteśy płatnikiem podatku vat).

§3

Płatności za zakupy w Zakotani

1. Formą zapłaty za zamówione produkty jest:

przelew tradycyjny – Zakotani rezerwuje przez 7 kolejnych dni komponenty potrzebne do produkcji zamówionych produktów, w tym czasie prosimy przelać na nasze konto kwotę rachunku. Realizacja zamówionych produktów następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Zakotani bądź w e-mailu do Klienta.

Zamówienie które nie zostanie opłacone w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia, zostaje usunięte z systemu (następuje to po wcześniejszym poinformowaniu Klienta za pomocą pocztny e-mail).

2. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Warunkiem wydania lub wysłania produktów jest zapłata za towar. 

§4

Wysyłka towaru

1. Czas realizacji zamówienia podany na stronie Zakotani obejmuje czas wyprodukowania, zamówionego przez Klienta, produktu. Do czasu realizacji (wyprodukowania) produktu należy doliczyć czas dostarczenia produktu do Klienta.

2. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji. Jest to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji zamówienia do wydania paczki kurierowi (liczone są tylko dni robocze). Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Zakotani. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili zakończenia produkcji całego zamówienia (chyba, że Klient zażyczy sobie wysyłkę części zamówienia), a termin wysyłki dla całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Zamówione produkty Zakotani wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem i potwierdzeniem przez Klienta zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym  Zakotani.

§5

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Zakotani materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§6

Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie Zakotani są własnością firmy ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska.

Zabrania się ich wykorzystywania (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody ZAKOTANI.

§7

Postanowienia końcowe

1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ZAKOTANI Agnieszka Szara-Wierzchowska.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie Zakotani stosuje się postanowienia ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm.)

 

Menu KotyMenu Psy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej